MINI (5 - 8let)

Hodina je určena dětem již se zaměřením na určitý taneční styl. V letošní školním roce nabízíme:

  • Mini show - soutěžní hodina mírně pokročilých tanečníků.
  • Mini modern - soutěžní hodina mírně pokročilých tanečníků.
  • Mini street - začínající tanečníci streetových technik.
  • Mini gymnastika - základy první gymnastiky (kotouly, hvězdice a práce na rozsahu pohybů).
  • Mini - nesoutěžní hodina s všeobecnou průpravou

Ukázka z hodin MINI